TYP ODPYLACZA I APLIKACJA

Odpylacz EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, a w szczególności od sposobu oczyszczania worków filtracyjnych, urządzenie wystepuje w dwóch typach oznaczonych odpowiednio typ *ODP, gdzie stroną roboczą rękawa filtracyjnego jest jego wnętrze oraz jako typ *JET, gdzie rękaw filtracyjny jest atakowany przez zabrudzone powietrze po jego zewnętrznej stronie.

Odpylacz EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

UWAGA! Każde pole konfiguratora musi zostać zaznaczone. W przeciwnym wypadku nie można przejść do następnego kroku.

TYP ODPYLACZA Wybierz typ odpylacza

Działanie odpylacza 

APLIKACJA Wybór odpylanego materiału.

kolejny krok
Wprowadzenie
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Podsumowanie