asd

// Odpylacze centralne

EkoFiltr typ ODP

Opis podstawowy

Odpylacz EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, m. in. sposobuoczyszczania worków filtracyjnych oraz opróżniania z odpadów, odpylacz można stosować dla małych, średnich i dużych instalacji odpylających.

Zastosowanie

Odpylacz EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

Odpylacz EKO-FILTR jest wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Parametry techniczne

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:
– w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360)
– w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).
Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz EKO-FILTR serii ODP* może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:
a.) ODP-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
b.) ODP-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla zaworu obrotowego lub przenośnika ślimakowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę lub przenośnik ślimakowy),
c.) ODP-Ł – komora brudnego powietrza z wewnętrznym przenośnikiem łańcuchowym, który transportuje odpady w kierunku otworu dla zaworu obrotowego lub przenośnika ślimakowego (transport odpadów przenośnikiem łańcuchowym w kierunku opróżniania poprzez dodatkowo podłączoną śluzę lub przenośnik ślimakowy).

Odpylacz EKO-FILTR serii ODP* może być wyposażony w różny sposób oczyszczania tkaniny filtracyjnej:
– MW – poprzez mechanizm wstrząsowy – oczyszczanie filtrów tylko w czasie przerw w pracy odpylacza,
– WR – poprzez wentylator regeneracyjny – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza,
– MWZ – poprzez przedmuch wsteczny połączony z mechanizmem wstrząsowym – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza.