asd

// Pozostałe

klapa przeciwwybuchowa

Klapy przeciwwybuchowe KARZ

Opis podstawowy

Zawór klapowy ciśnienia zwrotnego typu KARZ został zaprojektowany w celu zapobiegania fali ciśnienia oraz płomieni spowodowanych przez eksplozję wynikająca z powrotu wzdłuż rurociągu, w którym jest zamontowany. Jest efektywny do poziomu maksymalnie zredukowanego ciśnienia eksplozji w obszarze chronionym (typowo ATEX strefa wewnętrzna 20) i działa jako zawór izolujący w czasie eksplozji. W normalnych warunkach jest on otwarty wbrew sile grawitacji przez zapylony strumień powietrza zmierzający przeciw kierunkowi fali ciśnienia.

Wykonanie z blachy czarnej, konstrukcja spawana. Standardowo pomalowane w kolorze niebieskim. Dla uszczelnienia została zastosowana mocna guma. W zależności od średnicy, łączenie z instalacją rurową możliwe jest za pomocą złączek lub kołnierzy – flanszy.

Klapy zwrotne, przeciwwybuchowe typu KARZ z certyfikatem ATEX

Zastosowanie

Klapa zwrotna – przeciwwybuchowa typu KARZ, może być stosowana dla pyłów wybuchowych typu St1 jak i również dla pyłów niewybuchowych.

zapobiega przed niepożądanym efektem rozprzestrzeniania się eksplozji w instalacji
zapobiega przez przenoszeniem się pyłów wzdłuż instalacji, kiedy jest ona wyłączona
prosta i silna konstrukcja wykonania

Parametry techniczne

Klapy dostępne w zakresie średnic 160-1000 mm