asd

// Systemy rur

Trójniki

Opis podstawowy

W zakresie swojej produkcji oferujemy rozgałęźniki w kilku wariantach.

1. Trójniki przelotowe o kącie rozwarcia 45° – w których wymiar A i B są równe, natomiast wymiar C nie może być większy niż (A+B)/2.

2. Trójniki redukcyjne o kącie rozwarcia 45° – w których wymiar A jest większy od wymiaru B, natomiast wymiar C nie może być większy niż (A+B)/2.  W przypadku trójników redukcyjnych, wymiary A i B zostają wydłużone o dodatkowy pierścień walcowy (z każdej lub z jednej strony po ok. 50 mm) po to, by można było założyć szerokie opaski łączeniowe. Opaski szerokie są stosowane od średnicy  Ø180.

3. Trójniki podwójne o kącie rozwarcia 2×45° –  występują zarówno w wersji przelotowej jak i redukcyjnej. Zachodzą tu te same zależności, tzn. wymiar C lub D nie może być większy niż (A+B)/2. Wymiary C i D mogą być różne, przy czym zakłada się, że wymiar C jest zawsze większy od wymiaru D. W przypadku trójników podwójnych redukcyjnych, wymiary A i B zostają wydłużone o dodatkowy pierścień walcowy (z każdej lub z jednej strony po ok. 50 mm) po to, by można było założyć szerokie opaski łączeniowe. Opaski szerokie są stosowane od średnicy  Ø180.

4. Trójniki symetryczne  o kącie rozwarcia 2×45° – nazywane również jako trójniki orłowe lub spodniowe. Wymiary A, B i C zawsze są równe. W przypadku konieczności zastosowania innych średnic dla wymiary B i C, standardowo są dogrzewane króćce redukcyjne, które odpowiednio zmniejszają rozmiar na zamierzany. L1 = (A/4)x3, L2 = 0,5xL2.

Zastosowanie

W opracowaniu

Parametry techniczne

Średnica odnogi [mm] Długość trójka [mm]
80-100 300
120-140 350
150-180 400
200 450
225-250 500
275-315 600
350 700
400 800
450-500 950
550 1050
600-650 1150
700-750 1300
800-850 1450
900-950 1650
1000 1700